SK   |   EN
ÚVOD MONITOROVANIE VOZIDIEL MONITOROVACIE JEDNOTKY VAŠA POŽIADAVKA KONTAKT
PRACOVNÉ STROJE

OSOBNÉ VOZIDLÁ   NÁKLADNÉ VOZIDLÁ  
Tento produkt je určený najmä pre pracovné a stavebné stroje a špeciálne mechanizmy.

Monitorovacie zariadenie vedie komplexné a prehľadné štatistiky o prevádzke stroja. Zaznamenáva údaje o činnosti stroja, výkone strojníka, o spotrebe paliva,... Meranie paliva sa realizuje elektronickou sondou. V prípade podozrivých úbytkov paliva systém na ne upozorní prostredníctvom správy SMS, E-mailom, on-line systémom alebo cez Jabber. Systém tiež podrobne monitoruje pohyb stojov, automaticky vytvára záznamy o ich prevádzke a vyťaženosti. Automaticky sú sledované údaje o servisných prehliadkach a nákladoch na vozový park.

Riešenia pre stavebné stroje
  • Kompletná správa vozového parku
  • On-line monitorovanie činnosti strojov
  • Sledovanie do podrobnosti ulíc
  • Automatická tvorba záznamu o vyťažení stroja
  • Meranie paliva elektronickou sondou
  • Upozornenie v prípade úbytku paliva
  • Automatické sledovanie servisných intervalov
  • Sledovanie nákladov na vozový park
© NWS s.r.o., 2011; All rights reserved