SK   |   EN
ÚVOD MONITOROVANIE VOZIDIEL MONITOROVACIE JEDNOTKY VAŠA POŽIADAVKA KONTAKT
OSOBNÉ VOZIDLÁ

NÁKLADNÉ VOZIDLÁ   PRACOVNÉ STROJE
Tento produkt je určený pre široké spektrum spoločností, ktoré potrebujú vedieť, čo sa aktuálne deje s vozidlom a zaznamenávať každý jeho pohyb. Predovšetkým je vhodný pre osobné vozidlá a firemné vozové parky.

Monitorovacie zariadenie vedie komplexné a prehľadné štatistiky o vozovom parku. Vo vozidle zaznamenáva jeho činnosť a pohyb až do podrobnosti ulíc. Umožňuje aj okamžitú kontrolu prihláseného vodiča, ktorému je auto pridelené. Systém odlišuje súkromné a služobné jazdy. Automaticky sa vytvára Kniha jázd, v ktorej sú zaznamenané informácie o jazdách objektívne, bez zásahu ľudského faktora. Systém umožňuje jednoduché prepojenie s čerpacími spoločnosťami a vytvorí dispečerovi prehľad o priemernej spotrebe a nákladoch na prevádzku vozidiel. Okrem monitoringu základných parametrov ako sú odjazdené kilometre, informácie o rýchlosti, informácie o vyťaženosti vozidla, spotreba paliva, systém kontroluje servisné intervaly aj náklady na vozový park.

Riešenia pre osobnú dopravu
 • Komplexná správa vozového parku
 • On-line monitorovanie pohybu vozidiel
 • Sledovanie do podrobnosti ulíc
 • Automatická tvorba knihy jázd
 • Sledovanie rýchlosti vozidiel
 • Rozlišovanie súkromných a služobných jázd
 • Prihlasovanie vodičov pomocou identifikačného kľúča
 • Prepojenie s tankovacími spoločnosťami CCS, Esso, Shell, OMV, Slovnaft, Eurowag
 • Výpočet priemernej spotreby, nadspotreby
 • Automatické sledovanie servisných intervalov
 • Sledovanie nákladov na vozový park
 • Prehľadné štatistiky o vozovom parku
© NWS s.r.o., 2011; All rights reserved