SK   |   EN
ÚVOD MONITOROVANIE VOZIDIEL MONITOROVACIE JEDNOTKY VAŠA POŽIADAVKA KONTAKT
NÁKLADNÉ VOZIDLÁ

OSOBNÉ VOZIDLÁ   PRACOVNÉ STROJE
Tento produkt je určený pre vozidlá kamiónovej dopravy, ale aj pre dopravné a kuriérske spoločnosti.

Monitorovacia jednotka zabezpečuje kompletnú správu vozového parku. Zaznamenáva prehľadné štatistiky a automaticky vytvára Knihu jázd s podrobnými informáciami. Zariadenie monitoruje pohyb a rýchlosť vozidiel, spotrebu paliva, prihláseného vodiča, zaznamenáva informácie o vyťaženosti vozidiel, kontroluje AETR a mnoho ďalšieho… Okrem týchto základných parametrov systém pracuje on-line na Slovensku aj v zahraničí. Dokáže vypočítať vodičom diéty. Systém tiež upozorní na podozrivé úbytky paliva. Upozornenie sa realizuje prostredníctvom správy SMS, E-mailom, on-line systémom alebo cez Jabber. Meranie paliva sa realizuje elektronickou sondou s presnosťou lepšou ako 1% z objemu nádrže. Podáva informácie o servisných intervaloch a sleduje náklady na vozový park.

Riešenia pre nákladnú dopravu
 • Kompletná správa vozového parku
 • On-line monitorovanie pohybu vozidiel aj v zahraničí
 • Sledovanie do podrobnosti ulíc
 • Automatická tvorba knihy jázd a výkazu o prevádzke vozidla
 • Sledovanie rýchlosti vozidiel a jazdy vozidla
 • Informácie o vyťaženosti vozidiel a kontrola AETR
 • Meranie stavu a spotreby paliva elektronickou sondou
 • Upozornenie v prípade podozrivého úbytku paliva
 • Automatické sledovanie servisných intervalov
 • Výpočet diét vodičom
 • Prehľadné štatistiky o vozovom parku
 • Sledovanie nákladov na vozový park
© NWS s.r.o., 2011; All rights reserved